Φιλτράρισμα κατά

Κατασκευαστής

Κατασκευαστής

Περίφραξης

DF951 - Πίνακας

DF951

3.600,00 € (χωρίς ΦΠΑ)

Κεντρική μονάδα 2 ζωνών με μικροεπεξεργαστή. Μέσω του ειδικού ακουστικού καλωδίου ανιχνεύει κόψιμο φράκτη, αναρρίχιση, α ...

DF851 - Καλώδιο

DF851

3.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)

Ειδικό ακουστικό καλώδιο για εξωτερική ή εσωτερική χρήση. Στροφείο 300m.

DF852 - Καλώδιο

DF852

280,00 € (χωρίς ΦΠΑ)

Απλό όχι ακουστικό καλώδιο το οποίο τοποθετείται μεταξύ του controller και του ακουστικού καλωδίου. Στροφείο 30m.

DF963 - MODULE

DF963

2.600,00 € (χωρίς ΦΠΑ)

Το module αυτό επιτρέπει την κατάργηση μέσω κλειδoδιακόπτη τμήματος ανοιγόμενης πόρτας, με σκοπό την αποφυγή συναγερμού ...