Κατασκευαστής

Κατασκευαστής

Περιμετρική κάλυψη με οπτική ίνα

FD-322 - Οπτική Ίνα

FD-322

4.400,00 € (χωρίς ΦΠΑ)

Η πλέον αξιόπιστη λύση για περιμετρική κάλυψη προέρχεται από την OPTEX και την Fiber SenSys