Η GQ TECH SA ως επίσημος αντιπρόσωπος των DMP, OPTEX CARRIER, NETWORX, XGEN, GST, KILSEN, KERI, ALEPH/AIN και άλλων μεγάλων εταιρειών, διοργανώνει In-Depth Technical Training (εις βάθος τεχνικά σεμινάρια) στα γραφεία της στην Αθήνα (17ο χλμ. Λ.Λαυρίου Παιανία) και Θεσσαλονίκη (Ακαδήμου 49, Εύοσμος) ή μέσω τηλεδιάσκεψης. Τα εις βάθος τεχνικά σεμινάρια παραδίδονται από καταρτισμένους και εξουσιοδοτημένους τεχνικούς κρατώντας το πελατολόγιο μας πλήρως ενημερωμένο για τις τεχνολογικές εξελίξεις.