Η GQ TECH SA
ως επίσημος αντιπρόσωπος των DMP,UTC,OPTEΧ και άλλων μεγάλων εταιρειών, διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια στα γραφεία της (17ο χλμ. Λ.Λαυρίου Παιανία)
τα οποία παραδίδονται από καταρτισμένους τεχνικούς κρατώντας το πελατολόγιο μας
πλήρως ενημερωμένο για τις τεχνολογικές εξελίξεις.