Απόφαση δικαστηρίου βάζει τέλος σε παραπλανητικές διαφημίσεις και ανακριβείς δηλώσεις με ποινές στην Gi security

Απόφαση δικαστηρίου βάζει τέλος σε παραπλανητικές διαφημίσεις και ανακριβείς δηλώσεις με ποινές στην Gi security

Εκδόθηκε η υπ’ αρ. 2118/2021 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία-Τμήμα Εμπορικό), το διατακτικό της οποίας ορίζει τα κάτωθι:
«Υποχρεώνει την G.I Security SA (εφεξής «η εναγομένη») να παραλείπει στο μέλλον να προβαίνει σε παραπλανητικές διαφημίσεις και ανακριβείς δηλώσεις με περιεχόμενο ότι η ίδια είναι η μόνη εταιρία πανελλαδικά που μπορεί να υποστηρίξει πλήρως όλη τη γκάμα των προϊόντων της εταιρείας CADDΧ και των εταιρειών VISONIC, TAKEX, OPTEX, WINLAND, DIXIE, ALEPH, SIMA, AVS ELECTRONICS, UNIPOS, UTC, KERI, Comnet, HESA, SECURITRON, TVT κ.ά., καθώς και ότι είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος της CADDΧ, απειλούμενης σε βάρος της χρηματικής ποινής.
Υποχρεώνει την εναγομένη να αποσύρει από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter και instagram) την από 3-7-2019 ανακοίνωσή της, καταδικαζόμενης σε περίπτωση που δεν εκτελέσει την πράξη αυτή σε χρηματική ποινή.
Υποχρεώνει την εναγομένη να παραλείπει στο μέλλον παρόμοιες με την από 3-7-2019 ανακοίνωσή της αναρτήσεις, απειλούμενης σε βάρος της χρηματικής ποινής.
Διατάσσει τη δημοσίευση του διατακτικού της παρούσας απόφασης στην ηλεκτρονική σελίδα https://securityreport.gr και στο περιοδικό «Security manager», με δαπάνη της εναγομένης».

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

All comments