Συστήματα πυρανίχνευσης

  • Brand: COFEM

DACOR12 - CO DETECTOR

DACOR12

€98.00 (χωρίς ΦΠΑ)

Keeper CO is especially suitable for the detection of CO in places such as garages, boiler rooms, kitchens, living areas ...

DACO - CO DETECTOR

DACO

€94.00 (χωρίς ΦΠΑ)

Keeper CO is especially suitable for the detection of CO in places such as garages, boiler rooms, kitchens, living areas ...

DAGR

DAGR

€90.00 (χωρίς ΦΠΑ)