Μονάδες Συναγερμού

Πληκτρολόγιο

NX-124-GR

56.00 € (TAX excluded)

Πληκτρολόγιο 24 ζωνών με LED και φωτιζόμενα πλήκτρα.

zw-7000

ZW-7000

184.00 € (TAX excluded)

3G GSM MODULE

Πληκτρολόγιο

NX-1348ICON

98.00 € (TAX excluded)

Πληκτρολόγιο 48 ζωνών με πορτάκι και fixed αριθμητικούς χαρακτήρες ζωνών.