Ηλεκτρομαγνήτες

Ηλεκτρομαγνήτες

M32-12M

400.00 € (TAX excluded)

Ηλεκτρομαγνήτης εσωτερικού/εξωτερικού χώρου πλήρως στεγανός για έλεγχο θυρών

Ηλεκτρομαγνήτες

M32F-12M

400.00 € (TAX excluded)

Ηλεκτρομαγνήτης εσωτερικού/εξωτερικού χώρου πλήρως στεγανός για έλεγχο θυρών

TX-S35

TX-S35

70.00 € (TAX excluded)

TX-S50

TX-S50

124.00 € (TAX excluded)