Ειδικά Προϊόντα

  • Brand: OPTEX

Οπτική Ίνα

FD-322 - OPTEX

€4,400.00 (χωρίς ΦΠΑ)

Η πλέον αξιόπιστη λύση για περιμετρική κάλυψη προέρχεται από την OPTEX και την Fiber SenSys

RLS-3060-L - OPTEX - laser scan detector

RLS-3060-L -OPTEX

€4,800.00 (χωρίς ΦΠΑ)

The OPTEX REDSCAN RLS-3060L is an innovative laser scan detector. It can detect a moving object's size, speed, and dista ...

RLS-3060SH - laser scan detector

RLS-3060SH -OPTEX

€6,800.00 (χωρίς ΦΠΑ)

The OPTEX REDSCAN RLS-3060SH is an innovative laser scan detector that can detect a moving object's size, speed, and dis ...