OPTEX REDSCAN - Ο έξυπνος ανιχνευτής που εντοπίζει, αναλύει και ακολουθεί!

OPTEX REDSCAN - Ο έξυπνος ανιχνευτής που εντοπίζει, αναλύει και ακολουθεί!

Ο IP ανιχνευτής REDSCAN είναι ένας ευφυέστατος αισθητήρας lazer με δυνατότητα ανίχνευσης αντικειμένων, ατόμων και οχημάτων σε ακτίνα 30 μέτρων. Ο REDSCAN δεν εντοπίζει μονάχα την ύπαρξη των παραπάνω, αλλά υπολογίζει και την ταχύτητα, το μέγεθος, την απόσταση και τη διαδρομή τους μέσα σε οριοθετημένες ζώνες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περιμετρική προστασία κτηρίων, ανοιχτών χώρων ή οροφών, όπως και για την προστασία πολύτιμων αντικειμένων σε μουσεία. Δημιουργεί έναν εικονικό τοίχο από 4 έως 15 μέτρα σε ύψος και 52 έως 59 μέτρα πλάτος για κάθετες εφαρμογές και μπορούν να οριστούν έως 8 ανεξάρτητες περιοχές ανίχνευσης. Σε οριζόντια εφαρμογή ανιχνεύει περιοχή ακτίνας 30 μέτρων και 190ο. Μέσω πρωτοκόλλου IP μπορεί να αποστείλει τους κωδικούς των event σε πιο σημαντικά προγράμματα διαχείρισης βίντεο (VMS), όπως Milestone, Genetec και Axxonsoft. 

Ο ανιχνευτής REDSCAN RSL-3060 της OPTEX μπορεί να καλύψει πολύ μεγάλες περιοχές και να παρέχει πληθώρα πληροφοριών σχετικά με τη δραστηριότητα των αντικειμένων στο χώρο. Για την ανίχνευση παράγει ακτίνες Lazer προς το στόχο και υπολογίζει τον χρόνο που χρειάστηκαν οι ακτίνες για να επιστρέψουν μετά την ανάκλαση. Υποστηρίζει τρεις διαφορετικές μεθόδους αναγνώρισης ενός εισβολέα μέσω δύο διαφορετικών οριζόντιων περιοχών ανίχνευσης (εικόνα 1) και μιας κάθετης περιοχής ανίχνευσης (εικόνα 2). Κάθε μια μέθοδος ρυθμίζεται ξεχωριστά μέσω ανεξάρτητου αλγόριθμου ανίχνευσης. 

Δυνατότητες εφαρμογής

Παρέχοντας δυνατότητα κάθετης ή οριζόντιας τοποθέτησης, αλλά και παραμετροποίησης ανεξάρτητων περιοχών ανίχνευσης στο πεδίο σάρωσης με πολύ μεγάλη ακρίβεια, ο REDSCAN μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πληθώρα εφαρμογών. Πέρα από τις προφανείς εφαρμογές, όπως κάλυψη εξωτερικών χώρων και οροφών, ο ανιχνευτής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προστασία τοίχων ή φραχτών, σε μουσεία για έργα τέχνης, για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς ατόμων σε χώρους, αλλά και για χώρους με προηγμένη ρύθμιση περιοχών μη-ανίχνευσης. 

Αξίζει να σταθούμε πιο συγκεκριμένα σε ορισμένες εφαρμογές, επισημαίνοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του REDSCAN. Τοποθετώντας τον ανιχνευτή πάνω από έναν φράχτη δημιουργεί μια περιοχή σάρωσης, εντοπίζοντας τον εισβολέα αμέσως μόλις πάει να περάσει τον φράχτη (εικόνα 3). Με δυνατότητα ρύθμισης της ευαισθησίας του ανιχνευτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προστασία πολύ στενών περιοχών (εικόνα 4). 

Μια άλλη πολύ ιδιαίτερη λειτουργία του ανιχνευτή είναι η παρακολούθηση της συμπεριφοράς των ατόμων στην περιοχή κάλυψης. Εάν ένα άτομο μένει παραπάνω από το επιλεγμένο χρόνο στην περιοχή παρακολούθησης τότε ενεργοποιεί συναγερμό (εικόνα 5). Ο χρόνος αυτός μπορεί να ρυθμιστεί από 2 έως 900 δευτερόλεπτα. Πέρα από τον χρόνο διαμονής στο χώρο, ελέγχει και το μέγεθος του αντικειμένου για να επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για άνθρωπο. 

Με δυνατότητα επιλογής υπο-περιοχών ανίχνευσης, αλλά και ορισμού masking στην περιοχή σάρωσης, ο REDSCAN εκτοξεύει τις εφαρμογές του. Για παράδειγμα, μπορεί να τοποθετηθεί για την σάρωση ενός κήπου και να οριστεί το πεζοδρόμιο που κόβει στη μέση τον κήπο, ως περιοχή masking που δεν ενεργοποιεί συναγερμό (εικόνα 6). Αντίστοιχα, σε μουσείο μπορεί να τοποθετηθεί με κάθετη σάρωση και να οριστούν μονάχα οι περιοχές με τα έργα τέχνης ως περιοχές ανίχνευσης (εικόνα 7). Η συνολική περιοχή σάρωσης μοιράζεται σε 20.000 τμήματα (100x200 τμήματα των 30cm το καθένα) και ο χρήστης μπορεί να τα αντιστοιχήσει σε όποιο τμήμα θέλει (εικόνα 8). 

Τέλος, μπορούν να οριστούν διαφορετικές περιοχές κάλυψης και η αλλαγή τους να γίνεται μέσω λογισμικού από PC μέσω απομακρυσμένης ή τοπικής σύνδεσης IP. Για παράδειγμα, μπορεί να οριστεί διαφορετική περιοχή κάλυψης την ημέρα και διαφορετική τη νύχτα (εικόνα 9). 

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ο REDSCAN μέσω lazer beams μπορεί να καλύψει κάθετη περιοχή 59x15m και οριζόντια περιοχή ακτίνας 30 μέτρων. Αναλύοντας την ταχύτητα, το μέγεθος και την απόσταση των αντικειμένων μπορεί να ανιχνεύσει άτομα, οχήματα, αντικείμενα και χέρια (προαιρετικά). Προσαρμόζεται σε άνισο έδαφος, σε περιβαλλοντολογικές αλλαγές και υποστηρίζει ρυθμίσεις ημέρας/νύχτας. Διαθέτει on-board πληθώρα εξόδων συναγερμού (εικόνα 10) για κάθε περιοχή ανίχνευσης ξεχωριστά και μπορεί να συνεργαστεί με τα πιο γνωστά προγράμματα VMS της αγοράς, όπως τα Milestone, Genetec, Axxonsoft και ExacqVision. 

Για την επικοινωνία με τον υπολογιστή είναι εξοπλισμένος με θύρα Ethernet. Οι παραμετροποιήσεις του μπορούν να γίνουν τοπικά μέσω πληθώρας ρυθμιστικών, όμως για περισσότερο αναλυτική προσαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί το λογισμικό REDSCAN manager από υπολογιστή. 

Ανάλογα την τρόπο τοποθέτησης του ανιχνευτή, συνοδεύεται από διαφορετική βάση στήριξης. Οι βάσεις του REDSCAN είναι εξαιρετική μηχανική κατασκευής για τοποθέτηση ακριβείας και μεγάλη αντοχή στο χρόνο (εικόνα 11). Για στήριξη με κλίση και κάθετη ανίχνευση είναι διαθέσιμη η ειδική βάση RLS-SB που επιτρέπει την τοποθέτηση του ανιχνευτή υπό γωνία 10ο έως 45ο.

Κλείνοντας

Ο REDSCAN χάρη στην τεχνολογία Lazer έχει τη δυνατότητα να καθορίσει το μέγεθος, την ταχύτητα και την απόσταση ενός κινούμενου αντικειμένου. Δίνοντας ταυτόχρονα στον χρήστη την επιλογή καθορισμού έως 8 ανεξάρτητων περιοχών κάλυψης ή τη χρήση περιοχών masking επιτρέπει την υλοποίηση σύνθετων σεναρίων προστασίας σε απαιτητικές εφαρμογές. Πρόκειται για μια συσκευή ιδιαίτερης «ευφυΐας» και μέσω συνεργασίας με γνωστά VMS μπορεί να συνυπάρξει σε ευρύτερα συστήματα προστασίας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

All comments