Τα πιο συχνά λάθη στην εγκατάσταση ασύρματου συναγερμού

Τα πιο συχνά λάθη στην εγκατάσταση ασύρματου συναγερμού

Όλο και περισσότεροι επιλέγουν την εγκατάσταση ασύρματου συναγερμού για αυξημένη ασφάλεια στην κατοικία ή τον επαγγελματικό τους χώρο. Με την αδιάκοπη εξέλιξη της τεχνολογίας, τα συστήματα αυτά αποκτούν όλο και περισσότερες δυνατότητες και γίνονται πιο αποτελεσματικά. Κατά συνέπεια, η εγκατάστασή τους απαιτεί εξειδικευμένους επαγγελματίες, που γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες της λειτουργίας τους.

Ο τεχνικός συναγερμού που θα αναλάβει την εγκατάσταση ασύρματου συναγερμού – αλλά και τη συντήρησή του στη συνέχεια – καλείται να συμμορφωθεί με διεθνώς κατοχυρωμένα πρότυπα, όπως και με τις προδιαγραφές και τις οδηγίες κάθε εταιρείας. Για να αποκτήσει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και να παραμείνει ενημερωμένος για τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές καινοτομίες, καλείται να συμμετέχει σε σεμινάρια τεχνικής κατάρτισης, αποκτώντας την ανάλογη πιστοποίηση.

Όμως, κάθε εγκατάσταση έχει τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες της. Ενδεχόμενα σφάλματα κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίησή της μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την εύρυθμη λειτουργία και την ασφάλεια ενός συστήματος. Θα δούμε στη συνέχεια ορισμένα από τα πιο συχνά λάθη που παρατηρούνται στην εγκατάσταση μονάδων συναγερμού και πώς μπορούν να αποφευχθούν.

Ανεπαρκής μελέτη πριν την εγκατάσταση ασύρματου συναγερμού

Μελέτη εγκατάστασης

Πριν την εγκατάσταση ασύρματου συναγερμού πρέπει να συνεκτιμηθούν όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες για το έργο. Μεταξύ αυτών:

 • Λεπτομερής κάτοψη του χώρου
 • Διαθέσιμοι πόροι
 • Σημεία πρόσβασης
 • Κατάσταση δικτύου
 • Χρονοδιαγράμματα και συνήθειες των ατόμων που χρησιμοποιούν τον χώρο

Με βάση αυτά τα στοιχεία, ο εγκαταστάτης θα παρουσιάσει στον πελάτη μια ολοκληρωμένη μελέτη που θα καλύπτει τις προσδοκίες του και θα βρίσκεται εντός του προϋπολογισμού του. Θα πρέπει να προβλέψει επίσης την πιθανότητα μελλοντικής αναβάθμισης, αν χρειαστεί. Έτσι θα αποφευχθούν καθυστερήσεις, δυσλειτουργίες ή πρόσθετα έξοδα.

Εγκατάσταση ασύρματου συναγερμού & θέση κεντρικού πίνακα

Η τοποθεσία του κεντρικού πίνακα έχει ζωτική σημασία για την ορθή λειτουργία ενός συστήματος ασύρματου συναγερμού. Πρέπει να βρίσκεται σε σημείο που δεν είναι άμεσα προσβάσιμο, ώστε να μην μπορεί να τον προσεγγίσει πιθανός εισβολέας.

Απόσταση μαγνητικών επαφών

Οι μαγνητικές επαφές δεν πρέπει να απέχουν περισσότερο από 2 εκατοστά (σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή), ώστε να μπορούν να δίνουν σήμα στην κεντρική μονάδα σε περίπτωση παραβίασης.

Εγκατάσταση ασύρματου συναγερμού & θέση σειρήνων

Οι εσωτερικές σειρήνες πρέπει να τοποθετούνται σε κοινόχρηστους χώρους και όχι σε μικρά δωμάτια ή ντουλάπια, καθώς έτσι μειώνεται η ένταση του ήχου που εκπέμπουν. Οι εξωτερικές σειρήνες πρέπει να είναι ορατές από σημεία διέλευσης περαστικών ατόμων ή οχημάτων. Πρέπει να είναι επίσης σχετικά προστατευμένες από τα καιρικά στοιχεία, ώστε να μην μειωθεί η διάρκειά ζωής τους.

Εγκατάσταση ασύρματου συναγερμού & θέση αισθητήρων

Οι αισθητήρες έχουν βασική σημασία για ένα σύστημα ασφαλείας. Είναι η κύριες συσκευές που εντοπίζουν τυχόν ανεπιθύμητη κίνηση στο χώρο και δίνουν το ανάλογο σήμα στο σύστημα συναγερμού. Υπάρχουν διάφορα είδη αισθητήρων, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα ή ταυτόχρονα:

 • Ανιχνευτές με παθητική υπέρυθρη ακτινοβολία (PIR)
 • Ανιχνευτές με μικροκύματα (MW)
 • Ανιχνευτές θραύσης τζαμιών
 • Φωτοηλεκτρικοί αισθητήρες δέσμης (beam)
 • Αισθητήρες δέσμης τύπου μπάρας (infrared barrier)
 • Ανιχνευτές κουρτίνας (curtain sensors)
 • Ανιχνευτές δόνησης

Η εσφαλμένη τοποθέτηση των ασύρματων αισθητήρων ενδέχεται να έχει ως συνέπεια είτε ελλιπή κάλυψη του χώρου, είτε τακτικούς ψευδείς συναγερμούς. Για παράδειγμα, αισθητήρες που έχουν τοποθετηθεί μπροστά από παράθυρα μπορεί να ενεργοποιηθούν όταν τους χτυπήσει ο ήλιος, καθώς ανιχνεύουν μεταβολή θερμοκρασίας στο δωμάτιο.

Κωδικοί ασφαλείας

Μπορεί να είναι αυτονόητο ότι μετά την εγκατάσταση ασύρματου συναγερμού οι κωδικοί πρέπει να αλλαχθούν, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις παραμένουν οι εργοστασιακοί κωδικοί χρήστη ή εγκαταστάτη, από αμέλεια ή ελλιπή ενημέρωση. Πρέπει επίσης κάθε χρήστης να έχει τον δικό του μοναδικό κωδικό πρόσβασης και να αποφευχθούν οι κωδικοί τύπου «0000» ή «1234», που ενδεχομένως θα δοκιμάσει κάποιος εισβολέας, που θέλει να απενεργοποιήσει το συναγερμό.

Σημεία εισόδου

Σημεία εισόδου

Κατά την εγκατάσταση ασύρματου συναγερμού πρέπει να καλυφθούν όλα τα πιθανά σημεία εισόδου, ακόμη και αυτά με δύσκολη προσέγγιση. Ο εγκαταστάτης πρέπει να προτείνει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας, ακόμη και αν αυτό συνεπάγεται αυξημένο κόστος ή ανανέωση του εξοπλισμού.

Εγκατάσταση ασύρματου συναγερμού & προστασία tamper

To tamper είναι η ζώνη προστασίας που θα ενεργοποιήσει τον συναγερμό, μόνο όταν κάποιος προσπαθήσει να παραβιάσει το σύστημα (π.χ. το προστατευτικό κάλυμμα του κεντρικού πίνακα, τη σειρήνα, κάποιον αισθητήρα, κτλ. με σκοπό την απενεργοποίηση του). Καθώς  η προστασία tamper δεσμεύει μια τουλάχιστον ζώνη στον κεντρικό πίνακα συναγερμού, κάποιοι αποφεύγουν να την ενεργοποιήσουν. Αυτό, όμως, σημαίνει ότι το σύστημα είναι ευάλωτο, κάτι που δεν είναι αποδεκτό από έναν ευσυνείδητο τεχνικό.

Χρονοδιάγραμμα συντήρησης

Η εργασία του εγκαταστάτη δεν τελειώνει με την παράδοση του συστήματος συναγερμού και τον τελικό έλεγχο λειτουργίας. Ο πελάτης πρέπει να ενημερωθεί για τις διαδικασίες και το χρονοδιάγραμμα συντήρησης. Ακόμη και το πιο εξελιγμένο σύστημα συναγερμού μπορεί να παρουσιάσει δυσλειτουργίες με την πάροδο του χρόνου. Οι πιο κοινοί έλεγχοι από επαγγελματία κατά τη συντήρηση είναι:

Έλεγχος μπαταριών

Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή. Χρειάζονται, όμως, και περιοδικό έλεγχο, καθώς ενδεχόμενες διακοπές ρεύματος ή άλλα τεχνικά προβλήματα μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής τους.

Μετρήσεις τάσης

Ένας σίγουρος τρόπος να εντοπιστούν πιθανά σφάλματα λειτουργίας είναι η μέτρηση της ηλεκτρικής τάσης στην τροφοδοσία και σε ενδεδειγμένα σημεία του συστήματος.

Έλεγχος αισθητήρων

Η ορθή λειτουργία των αισθητήρων κάθε τύπου είναι απαραίτητη για την ασφάλεια του χώρου, όπου έχει τοποθετηθεί ο ασύρματος συναγερμός.

Αλλαγή κωδικών ασφαλείας

Για να μειωθεί η πιθανότητα να γίνουν γνωστοί οι κωδικοί ασφαλείας από τρίτα άτομα, ενδείκνυται να αλλάζουν τακτικά.

Έλεγχος λογισμικού

Οι ενημερώσεις λογισμικού είναι σημαντικές, καθώς προσφέρουν νέες δυνατότητες και διορθώσεις πιθανών σφαλμάτων, που εντοπίστηκαν μέσα από τη χρήση του υλικού. Ο συντηρητής πρέπει να ελέγχει αν το σύστημα λειτουργεί με την πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού και αν τα προγράμματα εκτελούνται κανονικά.

Έχετε απορίες ή χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους όρους συνεργασίας με τη GQTech; Δημιουργήστε έναν λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας, για να αποκτήσετε πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν κάθε επαγγελματία εγκαταστάτη!

Εάν επιθυμείτε να μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα μας και τις εξελίξεις στον κλάδο των συστημάτων ασφαλείας, ακολουθήστε μας σε FacebookYouTube και Instagram.

All comments