Ανεπηρέαστοι με επάρκεια προϊόντων στην κρίση του Κοροναϊού

Ανεπηρέαστοι με επάρκεια προϊόντων στην κρίση του Κοροναϊού

Η έξαρση της επιδημίας του κοροναϊού έχει επιφέρει πολλές επιπτώσεις παγκοσμίως και στον οικονομικό τομέα και πλέον επηρεάζει το εμπόριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί επαγγελματίες εγκαταστάτες έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για την ενδεχόμενη έλλειψη προϊόντων.

Ενώ η εξάπλωση του κοροναϊού επηρεάζει όλο και περισσότερο την λειτουργία των επιχειρήσεων οι επαγγελματίες εγκαταστάτες, όπως εσείς, μπορούν να εμπιστευτούν την GQ TECH και αυτή την φορά. Οι κατασκευαστές που αντιπροσωπεύουμε συνηθίζουν να έχουν γραμμές παραγωγής, αποθήκες και γραφεία σε πολλά κράτη. Μεγάλο τμήμα των εγκαταστάσεων τους βρίσκεται εκτός των περιοχών που έχουν επηρεαστεί από τον κοροναϊό. Συγχρόνως κατασκευαστές όπως η DMP και η CQR είναι ανεπηρέαστοι καθώς παράγουν τα προϊόντα τους στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ηνωμένο Βασίλειο αντίστοιχα. Οι διορατικοί και οργανωμένοι κατασκευαστές διατηρούν πάντα μεγάλα αποθέματα προϊόντων για πιθανές καταστροφές, όπως μιας πανδημίας. Τα προϊόντα αυτά διατίθενται μόνο στους επίσημους αντιπροσώπους. Η GQ TECH ως επίσημος αντιπρόσωπος της CARRIER (μονάδες NX, NXG, ZW), GST, OPTEX, CHeKT, DMP, CQR, ALEPH, BUNKER, KERI και OPENEYE είναι σε συνεχή επικοινωνία με τους κατασκευαστές ενόψει της επιδημίας του κοροναϊού και έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα.

Στην GQ TECH σας αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα με αποτέλεσμα την αδιάκοπη διάθεση προϊόντων και κατά την διάρκεια της καταπολέμησης του ιού.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

All comments